F.S.C. @Instagram!

Tällä viikolla FSC hallinnoi elokuvaajien kansainvälisen keskusjärjestö IMAGOn (IMAGO International Federation of Cinematographers) Instagram-tiliä!

Esittelemme maailmalle yhdistyksen toimintaa sekä jäseniä ja heidän töitään. Samalla julkaisemme FSC:n oman Instagram-tilin (linkki alla) – käykää seuraamassa ja tukemassa! Jatkossa tili toimii rinnakkain tämän sivun kanssa, mutta osa sisällöstä on eksklusiivista.

This week FSC is the host of IMAGO’s Instagram feed! We’ll present our activity, showcase our members and their works to the world.At the same time we launch FSC’s own Instagram account (link below) – follow and support! The account will be linked to this page, but part of the content is exclusive to Instagram.

https://www.instagram.com/fscfinland/

https://www.instagram.com/imagocinematography/