About

Finnish Society of Cinematographers F.S.C.

Finnish Society of Cinematographers is a cultural and professional society, which provides for further education for its members. Cinematographer who has shown great artistic skills on their work as a Director of Photography, may be accepted to be a member of the society. Only the members of the society are allowed to use three letters F.S.C. after their name. The membership of the society is a remarkable distinction – a sign of appreciation and respect by the artistic community.

The Society was founded 11th of January, 1983.

Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. ry

Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C. ry on elokuvaajien ammatillinen yhteenliittymä. Yhdistyksen jäsenyys on merkittävä huomionosoitus elokuvaajalle – merkki taideyhteisön arvostuksesta ja kunnioituksesta.Vain yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää nimensä perässä tunnusta F.S.C.

Yhdistyksen tarkoituksena on elokuvaajien ammattikunnan yhdistäminen valvomaan yleisiä elokuvaajan ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja ja tekijänoikeuksia, takaamaan jäsenistön korkean taiteellisen ja teknisen ammattitaidon, edesauttamaan jäsentensä taiteellisen ja elokuvaukseen liittyvän teknisen alan yhteistyötä sekä edustamaan elokuvaajien ammattikuntaa ja parantamaan sen asemaa tavoittelematta kuitenkaan osallisilleen välitöntä taloudellista ansiota. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja ammatin harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja luo yhteyksiä elokuva-alan kotimaisten toimijoiden lisäksi myös ulkomaisiin saman ammatin harjoittajiin, ammattikunnan edustajiin ja järjestöihin sekä pyrkii seuraamaan ja tukemaan Suomessa järjestettävää elokuvaajan koulutusta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua kahden jäsenen kirjallisesti hallitukselle suosittelema, korkealaatuista taiteellista näkemystä ja tekniikan laajamittaista hallintaa omaava alalla vakituisesti ja aktiivisesti pääkuvaajan tehtävässä työskentelevä elokuvaaja, jonka hallitus yksimielisesti jäseneksi hyväksyy.

Hallitus voi nimittää kunniajäseneksi elokuva-alalla erityisen ansioituneita ja pitkään vaikuttaneita henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla kehittäneet tai edesauttaneet elokuvauksen toimialaa tai yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä hyväksyä yhdistykseen myös kannattajajäseniä, jotka toiminnallaan kehittävät tai edesauttavat elokuvauksen toimialaa tai yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Yhdistys on perustettu 11.1.1983.

Contact

Matti Eerikäinen, president@fscfinland.com

Yhdistyksen internet-sivujen tekemisen on mahdollistanut Kopiosto ry:n jakama kollektiivinen AV-käyttökorvaus.

President

2022 – Matti Eerikäinen

Past Presidents

2020-2022 Anssi Leino
2012-2020 Tahvo Hirvonen
2010-2012 Rauno Ronkainen
2008-2010 Harri Räty
2006-2008 Tuomo Hutri