International Cinematography Summmit 2022

ASC:n järjestämä International Cinematography Summit (ICS) -huippukokous järjestettiin kesäkuussa 2022 Los Angelesissa. Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys lähetti paikalle edustajansa, puheenjohtaja Matti Eerikäisen. Viikon mittainen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma oli äärettömän tärkeä korona-ajan rajoitusten jälkeen, kun ympäri maailmaa kuvaajayhdistysten edustajat, pääasiassa puheenjohtajat, pääsivät tapaamaan kasvotusten ja keskustelemaan elokuvaajia koskevista asioista.

Tärkeitä päänavauksia FSC:n näkökulmasta olivat kontaktien luonti ja jo olemassa olevien siteiden vahvistaminen sisaryhdistysten ja kollegoiden kesken. Erityiset kontaktit muodostettiin Yhdysvaltojen ohella Iso-Britannian, Meksikon, Australian, Puolan, Itävallan, Ruotsin ja Viron kesken. Tärkeitä teemoja viikon aikana olivat mm. tasa-arvoa koskevat luennot sekä syventävät kahdenväliset keskustelut yllä mainittujen maiden edustajien kanssa – kuten myös taloushallintoon ja yhdistysten toimintaan liittyvät vertaiskeskustelut. Nämä antoivat hyvin paljon eväitä myös FSC:n kehittämiseen esimerkiksi talouskysymysten saralla. Tekniikan saralla kokouksessa käsiteltiin virtuaalituotantoja, HDR-kuvausta- ja jälkikäsittelyä sekä nähtiin ja kuultiin loistavia luentoja kansainvälisten kollegoiden esittäminä.

Teksti: Matti Eerikäinen