Suomen elokuvaajien yhdistys jakaa apurahan elokuvauksen opintoihin

Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C. ry. jakaa 500€ suuruisen apurahan elokuvauksen opintoihin. Haku on avoin elokuvaajille ja elokuvausta oppilaitoksissa opiskeleville. Apurahahakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja suunnitelma sekä aikataulu sen käyttämiseksi. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää hakijan lyhyt esittely. Hakemuksen max. pituus on 1 A4-sivu ja se pyydetään toimittamaan pdf- muodossa osoitteeseen president@fscfinland.fi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.12.2021.

Apurahan saajan valitsee Suomen elokuvaajien yhdistyksen hallitus ja sen saajalle ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Saajan nimi voidaan julkaista yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa.

F.S.C:n myöntämä apuraha elokuvauksen opintoihin on rahoitettu Kopiosto ry:n jakamilla kollektiivisilla av-korvauksilla. Apurahan saaja vastaa itse mahdollisista veroseuraamuksista ja vaikutuksista mahdollisiin muihin tukiinsa.