Vuosikokous pidettiin – kiitos Rane!

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.3. Valofirman uusissa tiloissa Roihupellon Laippatie 14:ssa. Paikalla oli 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti yhdistyksen toiminnalle kuluvaksi vuodeksi.

Puheenjohtaja Rauno Ronkainen katsoi olevansa täysin palvellut vaativassa tehtävässään, eikä ollut enää käytettävissä yhdistyksen johdossa. Tehtävään valittiin lopulta Tahvo Hirvonen, parhaiten tunnettu kuvaamistaan ja ohjaamistaan dokumenteista. Koko muu hallitus jatkaa, ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Anssi Leino.

Yhdistys jatkaa Ranen viitoittamalla aktiivisella tiellä. Keväällä hänen johdollaan järjestettiin jo Arri Academy, ja syksyksi suunnitellaan elokuvauksen uusimman erikoiskaluston kurssia.

Jäsennäytöksiä jatketaan, ja tavoitteena on saada ainakin yksi ulkomainen nimivieras elokuvineen vieraaksi.

Jäsenistöä rohkaistaan ja tuetaan osallistumaan kuvaajien omaan Camerimage-festivaaliin ja Oslon Digital Cinema Conference’en, jotka järjestetään syksyllä.

Tinde on mukana IMAGOn (Euroopan kuvaajien yhdistyksen) Authorships and Social Rights –työryhmässä ja myös IMAGOn hallituksen varajäsenenä.

F.S.C. jatkaa aktiivista panostaan AVAIN-ryhmässä sekä seuraa tiiviisti elokuvakoulutuksen kohtaloita Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Lisäksi suhteita ja yhteistoimintaa Ohjaajaliitto SELOn, Dokumenttikillan ja Suomen elokuvatuottajien keskusliiton kanssa harjoitetaan säännöllisesti, esimerkiksi kutsumalla järjestöjen jäseniä kunkin järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin.

Kokka tuuleen ja kohti uusia seikkailuja!